تبلیغات
مطالعات اجتماعی - تجریه موفق تدریس یکی از همکاران فرهنگی
 
مطالعات اجتماعی
درباره وبلاگ


با سلام به شما بازدید کننده گرامی بنده امیر رخشان نیا دبیر درس مطالعات اجتماعی هستم لطفا با نظرات ارزنده خود ما را در ارتقاء و بهبود کارمان یاریمان فرمایید.

مدیر وبلاگ : رخشان نیا
نویسندگان

 تجربه همکار ارجمند آقای عباسی،در جشنواره روشهای الگوی برتر تدریس که رتبه ی استانی بدست آورده است


یکی از ابزار های مهم توسعه یافتگی یا عقب ماندگی کشورها، نظام آموزشی آنهاست. معلم رکن اصلی این نظام محسوب می شود؛ اوست که با کسب مهارت های لازم  در زمینه های مختلف می تواند  انسان های خلاق ، متعادل ،اندیشمند، متفکر وبالنده را بپرورد . با توجه به پیچید گی ها، ظرافت ها ودشواری امرتعلیم وتربیت ،  دست یابی  به این امر مهم ، نیازمند الگو است ، شاید هدف اصلی  اولیه ی طراحان برگزاری جشنواره های الگوی برترتدریس ،ارائه الگو های مناسب تدریس  باشد

یکی از این چشنواره ها برگزار شده در مهر ماه 1389دراستان ایلام بود که این حقیر با ساعت ها کار وتلاش توانستم به عنوان منتخب استان قم در این چشنواره راه یابم. با تمام مشکلاتی که بر سر راه بود اما می توان گفت که این گونه چشنواره ها (علی رغم نتیجه ) دارای تجربه بسیار مفید وارزنده ای است که در اینجا به همه همکاران توصیه اکید دارم که حتما دراین گونه چشنواره ها شرکت وکسب تجربه کنند. چرا که به فرمودهحضرت علی (ع) : تجربه بالاتر ازعلم است

این حقیر در وحله اول احساس می کردم که وقت وهزینه ای که برای شرکت دراین چشنواره صرف کرده بودم    ( به خاطر نتیجه تحمیلی آن از سوی ناداوری) متضرر شده ام ،        
اما  آشنایی با همکاران منتخب سایر استان ها وروشهای تدریس این اساتید- که واقعا با ظرافت زیادی همراه بود- تبادل تجربه بین همکاران و... از عواملی رضایت بخشی است که اگربادیده انصاف به آنچه که بعنوان کسب تجربه بنگریم، بسیار فراتر و بیشتر از انچه است که از دست داده ام، می باشد به خوانندگان محترم این نوشته صمیمانه توصیه می کنم که حتما در این گونه چشنواره ها شرکت کنند وبه از  روش های نوین در امر تدریس آشنا شده و فرصتی برای اشاعه روشهای برتر تدریس خود پیداکرده  و با رفع نواقص آن ،الگوی مناسبی برای سایر همکاران باشند و حضورهمکاران به مشارکت در این فعالیتها، را تقویت کنند تا دست درست هم به مهر بتوانیم انسان های خلاق ، متعادل ،اندیشمند ، متفکر وبالنده را برای آبادانی میهن اسلامی بپرورانیم.  انشاءا..ّ    حسینعلی عباسی

تلح یا شیرین

درهشتمین چشنواره الگوی برتر تدریس چه گذشت

یکی از ابزارهای توسعه یافتگی یا عقب ماندگی کشورها، نظام آموزشی آنهاست. کشور های توسعه یافته به خاطر ثمره ودستاوردهای  با ارزش آن ، بیش ترین  امکانات مادی ومعنوی ... در اختیار  نظام آموزشی قرار می هند تا از سرمایه گذاری در این بخش، سود بسیاری را بدست آورند.دراین بین معلم رکن اصلی این نظام محسوب می شود؛ اوست که با کسب مهارت های لازم  در ابعاد ادراکی، انسانی و فنی  می تواند  انسان های خلاق ، متعادل ،اندیشمند ، متفکر وبالنده را بپرورد .

 اما معلم برای رسیدن به چنین هدفی، خود نیازمند الگو است؛ تا با  سرمشق گرفتن از آن ، کارهای خود را نقد وبررسی کند وبه رفع نواقص  تدریس  خود بپردازد.  شاید هدف اصلی  اولیه ی طراحان برگزاری جشنواره های الگوی برترتدریس ،ارائه الگو های مناسب تدریس  بوده است ، درحالی که چندین سال از برگزاری جشنواره های تدریس می گذرد هنوز موفق به جذب درصد مناسبی از معلمان برای مشارکت در این جشنواره ها نشده است. تنها هفت درصد معلمان، جذب جشنواره های روشهای برتر تدریس می شوند و اما ضعف در کجاست؟ آیا معلمین نسبت به نحوه برگزاری نقد دارند؟ آیا نسبت به نحوه داوری ها اشکالاتی را وارد می دانند؟ آیا ناچیز بودن آن چیزی که دبیران شرکت کننده در چشنواره بدست می آورند در برابربا هزینه های که برای شرکت دراین گونه چشنواره ها می پردازند قابل توچه است.                                                          .                                             

اما آن چه  اکنون واقعیت دارد این است که  الگو سازی، هدف فراموش شده ی جشنواره الگوی برتر تدریس است؛  و برگزاری  پر اشکال(در داوری در فرم های ارزشیابی و...) ,مشخص نبودن هدف ، در نظر نگرفتن بازخورد، جشنواره الگوی تدریس را که می تواند کاری علمی قابل توجه باشد به کاری کم فایده ، پر تنش و حتی بی اثر تبدیل کرده است ؛ برگزاری ثابت و بدون تغییر،  جشنواره را تا حد یک کار تشریفاتی وغیرمفید تنزل داده است .نمونه این جشنواره که در مهر ماه( 1389) در استان ایلام برگزار شد با آنکه زحمات زیادی را عزیزان دست اندر کار چشنواره در برگزاری آن متحمل شدند ولی برگزاری این دوره، نهایت این اشکالات را داشت، که درذیل به موارداندکی از آن می پردازیم                                                               

1. داورانی که برای این منظور انتخاب شده بودند ، تاچه حد از روشهای نوین تدریس، علی الخصوص تدریس مبتنی بر مطلع بودند که به قضاوت تدریس همکاران نشسته بودند.  آیا خود آنها می توانند یک اسلاید بسازند؟ آیا به قابل اجرا بودن کارها وبرنامه ها درکلاس تدریس ، طرح درس ارائه شده ویا به سوال های واگرای مطرح شده از سوی منتخبین و...دقت نظر داشتند.اگرهم از این موضوعات مطرح شده چیزی می دانستند با قضاوت نادرستشان آن را زیر سوال بردند.                        

 2. به راستی  هدف ازبرگزاری پر هزینه؛ و پر درد سر این جشنواره چیست؟

  رسم است معلمان برای آن که شانس خود را برای برنده شدن!! افزایش دهند. مجبورند، انواع وسایل کمک آموزشی را که حتی خود آن ها  هم  هرگز در کلاس های درس خود استفاده  نمی کنند !! با چه گرفتاری فراهم کنند (رایانه، دیتا،دوربین فیلم برداری،.....) ده ها وسایل کمک آموزشی خود ساخته ودیگر ساخته و... .آیا داوران به این امر واقف بودند؟                                                                                               

3. اجرای تدریس در فضایی تئاتر گونه و مصنوعی چه فایده ای برای نظام آموزشی ما در پی داشته یا دارد؟ از سوی داوران در این چشنواره که بیشتر مد نظر داوران بوده است.( با عذر خواهی از همکاران منتخب از سوی داوران)                              

  4. چند نفراز این منتخبان از این الگوهای ایجاد شده ، در تدریس خود  از آن ها بهره برده یا خواهند برد؟                          

5.  آیا بهتر نیست نام این جشنواره را که هیچ الگوی عملی قابل توجهی ارائه نمی کند به   جشنواره تدریس های برتر تغییر یابد  تا هم هدف وهم تکلیف شرکت کنندگان وداوران آن مشخص شده تر باشد وبا این کار حداقل یک گام مثبت بر داشته شده باشد و آن همه اعتراض ها که در اعلام نتایج می شود را در پی نداشته باشد. به اعتراف نماینده محترم وزیر(که در چشنواراره حضور داشتند) بیش ترین اعتراض را به دنبال داشت.جالب است بدانید کسانی هم انتخاب شده بودند - به خاطر عدم موفقیت در کار با رایانه و عدم تسلط به پاور پوینت - اعتراض داشتند شاید درباورشان نمی گنجید که  به عنوان منتخب اعلام شوند.

   در مراسم اختتامیه چشنواره به خاطر گستردگی اعتراضات نسبت به داوری ونتیجه اعلام شده ، دست اندر کاران وناظران وزارت آموزش وپرورش قول دادند در نتیجه اعلام شده تجدید نظر کنند.اما ما قضاوت صحیح را به عهده کسانی واگزار می کنیم که حتما سی دی مربوط به چشنواره را بعدا خواهند دید.                                                                                              

 اگر قرار است جشنواره الگوی  برترتدریس به کاری علمی وبا هدف تاثیر گذاری در ارتقای آموزش باشد با عمل به این پشنهاد ها نواقص  آن رفع و معلمان به مشارکت در این فعالیت ها ترغیب خواهند شد، ان شاء ا...

الف) داورانی انتخاب شوند ،که خود از اساتید فن باشند وتا اعتراضات و مشکلات بوجود آمده را به حداقل برسانند.

 

ب) به واقعیت های آموزشی توجه شود،  تدریس های ارائه شده  با امکانات آموزشی مدارس کشور ، هم خوانی داشته باشد.

      

ج)از اول سال تحصیلی، درس های مربوط به جشنواره  اعلام شود تا هر معلمی که مایل است  و فکر می کند روش او روش مفید و قابل اجرا در مدارس کشور است، در زمانی مشخص ودر فضایی واقعی، تدریس خود را اجرا کند. پس از آن نتیجه بدست آمده را در اختیار همه ی  معلمان قرار دهند، تا همه بتوانند از الگو یا الگوهای ایجاد شده جهت ارتقا ی علمی واعتلای نظام تعلیم وتربیت استفاده کنند.                                                                                                                              

د) در حال حاضر از بین نفرات برتر استان ها دودسته پنج نفری انتخاب می شوند وحدود بیست ویک نفر سرخورده  ، ناامید ودست خالی به استان خود باز می گردند که این کار در روحیه همکاران تاثیر بسیار منفی وجبران ناپذیری را بدنبال دارد ، این موضوع می تواند برای همکارانی که می خواهند در مراحل بعدی شرکت کنند، عامل بازدارنده باشد. بنابراین کسانی که بعنوان منتخب استان ها در این چشنواره شرکت می کنند به سه گروه تقسیم شوند تا ناامیدی ،ترس  اضطراب از انتخاب نشدن از بین رفته وهمکاران بیشتری را تشویق کنند تا در مراحل بعدی چشنواره ها شرکت کنند.                                                           

       حسینعلی عباسی

دبیر ناحیه 3آموزش وپرورش استان قم  
 
نوع مطلب : تجربه موفق تدریس، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 30 اردیبهشت 1398 09:53 ب.ظ
best remedy erectile dysfunction http://viagralim.us best remedy erectile dysfunction !
Hello there, I found your web site by means of Google at the same time as looking for a comparable topic, your website got here up, it appears to be like good. I've bookmarked it in my google bookmarks.
Hi there, just was alert to your weblog through Google, and located that it's truly informative. I am going to watch out for brussels. I will appreciate in case you continue this in future. Numerous folks will probably be benefited from your writing. Cheers!
سه شنبه 28 شهریور 1396 02:07 ق.ظ
I enjoy, lead to I discovered exactly what I used
to be having a look for. You've ended my 4 day long hunt!

God Bless you man. Have a nice day. Bye
سه شنبه 26 اسفند 1393 10:05 ب.ظ
سلام اگه ممکنه فیلم اجرای تدریس در جشنواره رو در وبلاگتون قرار دهید. متشکرم
رخشان نیاحتما ممنون از بازدید شما
شنبه 18 بهمن 1393 01:49 ب.ظ
جالب بود
رخشان نیاموفق باشید
شنبه 20 دی 1393 01:26 ب.ظ
سلام من یک معلم حق تدریس می باشم مطالب ارزنده شما خیلی بکارم آمد
موفق باشید
رخشان نیاممنون از بازدید شما
موفق باشید
یکشنبه 14 دی 1393 03:11 ب.ظ
سلامممممم نفسممممممممممم
خوبی عزیزممممممممم
وبت خیلی خوب بووووووووود خیلی
میخواستم بیای به وب سایت منم سر بزنی
مرسی عزیزممممممم دوست داشتی لینک هم کن یا مطلب بذار برای این سایت بقیه هم بیان
ممنونمممممممممممم ازت خیلی ماهی عزیزممممممم
یکشنبه 14 دی 1393 02:18 ب.ظ
سلام خسته نباشید ... سایت زیبایی دارید اگر برای سایتتون نیاز به بنر یا هدر یا لوگو داشتید تیم ما در با طرح های حرفه ای در خدمت شماست : اینم تعرفه های طراحی ما :
468*60 = 7000 تومان
12*240 = 7000 تومان
125*125 = 5000 توامن
250*300 = 11000 تومان
هدر حرفه ای و جذاب : 12000 تومان و معمولی پایین تر
لوگو : 10000 تومان
استایل دهی : 12000 تومان
برای دیدن نمونه کار ها لطفا به سایت سر بزنید:
http://boxtheme.ir
در ضمن بنر های معمولی تعرفه اش پایین تره !
برای سفارش نیز از منو - به بخش تماس با ما برید مشخصات سفارشتون رو بگید و ارسال کنید...
ضمنا برای هدر و لوگو ، نصف مبلغ اول پرداخت باید بشه ولی برای بنر بعد از تحویل کار پرداخت میکنید
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :